หน้าแรก เกี่ยวกับเรา กิจกรรม กระดานสนทนา เครือข่ายของเรา บริการของศูนย์ฯ ติดต่อเรา ร่วมสนับสนุนศูนย์
เมนูหลัก
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
กฎหมายน่ารู้
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานสนทนา
บุคลากร
เครือข่ายของเรา
ท่องเที่ยวคนพิการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้พิการ
หน่วยงานเพื่อคนพิการ
สาระน่ารู้
ลิงค์เชื่อมโยง
บริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระ
ติดต่อเรา
 
แผ่นพับ
 
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 
ระเบียบ / ข้อบังคับ
 
 
ช่องทางการติดต่อ
 
 
คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 
คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 
คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
Calendar
เดือนก่อน September 2021 เดือนหน้า
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930    
Today
 
ข่าวออนไลน์
 
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
มติชน
คมชัดลึก
เนชั่น
ไทยโพสต์
ไทยแลนด์เดลี่
สยามสปอร์ต
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
 
 
 
Untitled Document
ข่าวสาร
 
  กู้ภัยฯ เร่งช่วยหนุ่มใบ้ตกบ่อน้ำลึกกว่า 10 เมตรในบ้านร้างโดยไม่ทราบสาเหตุ
   ศูนย์ข่าวศรีราชา – หนุ่มใบ้ตกบ่อน้ำลึกกว่า 10 เมตร ในบ้านร้างกลางซอยเขตจอมเทียน อ.บางละมุงจ.ชลบุรีโดยไม่ทราบสาเหตุเบื้องต้นจนท.กู้ภัยให้การช่วยเหลือจนปลอดภัยแล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 01.30 น.วันนี้ (27 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ได้รับแจ้งเหตุมีผู้พลัดตกลงไปในบ่อน้ำลึกกว่า 10 เมตร บริเวณบ้านร้างในซอย 8 จอมเทียนม.12ต.หนองปรืออ.บางละมุงจ.ชลบุรีจึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางตรวจสอบ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
   1รับทราบผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในบริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 2. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนดังกล่าวเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับ คค. ดำเนินการขับเคลื่อนแผนงาน/กิจกรรมภาคใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรมต่อไป และให้ คค. ประสานกับกลุ่มองค์กรหรือเครือข่าย เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินการ รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับไปประสานและขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป สาระสำคัญของเรื่อง คค. รายงานว่า 1. ประเทศไทยได้ก้าวสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในระยะเวลาอันใกล้ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าในปี พ.ศ. 2567-2572 จำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทยจะคิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพมาตรฐานด้านการบริการภาคขนส่งและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยยังมีปัญหาและไม่สัมฤทธิ์ผล หากเทียบกับประเทศที่ประสบปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรของประเทศที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน และเกาหลีใต้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา คค. พบว่า อุปสรรคต่อการพัฒนาระบบบริการภาคขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุมีหลายปัจจัย เช่น ปัญหาด้านกฎหมายที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุง การขาดการบริหารจัดการ การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและองค์ความรู้การขาดแคลนระบบนวัตกรรม/ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการขาดงบประมาณในการดำเนินงาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่ครอบคลุมการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างสอดคล้อง ครอบคลุม และบูรณาการ 2. คค. ได้ขับเคลื่อนโครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการภาคการขนส่งให้สามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) ด้านนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ 2) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างทางภายภาพสิ่งอำนวยความสะดวกและยานพาหนะสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 3) ด้านการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ 4) ด้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ 2.2 ต้นแบบการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในสถานที่ให้บริการภาคขนส่ง 5 แห่ง ได้แก่ ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ท่าเรือพระนั่งเกล้า สถานีรถไฟความเร็วสูงนครปฐม และท่าอากาศยานดอนเมือง

  ค่ายอาร์สยาม” สานฝันคนพิการ ปั้นนักร้องใหม่ จากเวที “พิชิตฝัน..สู่ดวงดาว”
   คุณเณร-ศุภชัย นิลวรรณ กรรมการผู้อำนวยการธุรกิจเพลง บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) อาจารย์เรืองยศ พิมพ์ทอง ครูเพลงจากสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย และ กระแต-กระต่าย อาร์สยาม ร่วมแสดงความยินดีกับศิลปิน ค่ายอาร์สยาม

  รมว.แรงงาน ร่วมเปิดแข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 8 พัฒนาฝีมือคนพิการให้มีมาตรฐาน ก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมั่นคง
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 สนับสนุนให้คนพิการได้มีการพัฒนาฝีมือให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมั่นคง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เฝ้ารับเสด็จและกล่าวรายงานต่อ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธาน พิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันนี้ (26 เม.ย. 60) โดยการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2546 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 อนุมัติให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ 2 ปีต่อ 1 ครั้ง สำหรับครั้งนี้เป็นการแข่งขันครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ และสนับสนุนให้คนพิการได้พัฒนาฝีมือให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถก้าวเข้าสู่การทำงานที่มั่นคง มีผู้เข้าร่วมประชันฝีมือจำนวน 209 คน ใน 20 สาขา ซึ่งแต่ละสาขาจะมีผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ 8-14 คน แข่งวันละ 10 สาขา

  บางจาก-ศรีราชาชนะศึกฟุตซอลคนพิการ
   เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 เม.ย.60 ณ อาคารจันทนยิ่งยง ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ ได้มีการแข่งขันฟุตซอลคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 นัดเปิดสนาม โดยมี พลตรีโอสถ ภาวิไล ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน และนายอนุสรณ์ พิมงา อุปนายกสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งเป้าหมายในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแสดงออกถึงความสามารถของนักกีฬาทุกคน และปัจจุบันกีฬาฟุตซอลคนพิการของไทย ก็ได้พัฒนาไปจนถึงระดับรองแชมป์โลก ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลก ดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยสร้างนักกีฬาฟุตซอลคนพิการให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น

  มิติใหม่ “มอเตอร์โชว์ 2017” สร้างทำอารยสถาปัตย์เพื่อสังคม และคนทั้งมวล
   การสร้างทำอารยสถาปัตย์เพื่อสังคมและคนทั้งมวล หรือ Friendly Design for All มีพื้นฐานเบื้องต้น 4 อย่าง คือ 1. มีทางลาดมาตรฐาน คือ ไม่ชัน ไม่แคบ ไม่ลื่น มีราวกันตก (ขอบปูน) หรือมีราวจับสำหรับผู้สูงอายุด้วยยิ่งดี และทางลาดนั้นควรมีเชื่อมโยงกันไปได้ทั่วทุกจุด 2. มีที่จอดรถ Friendly Design ที่มีขนาดความกว้างกว่าที่จอดรถทั่วไปประมาณ 1 เมตร อย่างน้อย 1-2 จุด 3. มีห้องสุขา Friendly Design มีประตูกว้าง เป็นบานเลื่อน ภายในห้องกว้างพอที่จะหมุนรถเข็นได้ มีราวจับติดพนัง มีอ่างล้างมือที่ไม่ติดเข่าคนที่นั่งรถเข็น และ4. มีป้ายสัญลักษณ์ Friendly Design ที่บ่งบอกถึงการเข้าถึงได้ และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล เช่น รูปคนนั่งรถเข็น คนสูงอายุถือไม้เท้า สตรีมีครรภ์ และเด็กเล็กที่ใช้รถเข็น เป็นต้น ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ปีนี้ ได้มีการสร้างทำและพัฒนาเรื่องอารยสถาปัตย์เพื่อสังคม และคนทั้งมวล ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของบรรดาค่ายรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ทุกค่ายที่มาออกบูธในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ จึงทำให้ทุกบูธในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ มีการสร้างทำทางลาดสำหรับขึ้นลง และเข้าออกได้ทุกบูธ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานจัดงาน และผู้ก่อตั้งงานมอเตอร์โชว์ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 38 ล่าสุดในปีนี้ บอกว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่งานมอเตอร์โชว์ได้ให้ความสำคัญกับการทำอารยสถาปัตย์ประเภททางลาด เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนสุขภาพไม่แข็งแรง ตลอดจนคนพิการที่ต้องใช้รถเข็น สามารถมาเที่ยวชมงานได้โดยสะดวกสบาย เพราะทุกบูธที่มาจัดแสดงได้พร้อมใจกันทำทางลาดให้มนุษย์ล้อสามารถเข้าถึง และมาเที่ยวชมได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องยกกันขึ้นมาเหมือนในอดีต

   ตลาดงานคนพิการออนไลน์
   เป็นสื่อกลางที่ช่วยให้การติดต่อประสานงานระหว่างคนพิการ นายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้คนพิการเข้าทำงาน ตามมาตรา 33 ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

  (พก.) ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ (ประเทศไทย) ลงนามแผนงานความร่วมมือด้านเด็กพิการ
   วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ (ประเทศไทย)

  ธีเอ็นพี เอสเตท บริจาคขยะคอมพิวเตอร์ฯ ให้กับสมาคมคนพิการ
   บริษัท ธีเอ็นพี เอสเตท จำกัด นำโดยนางสาวณัฐชนันท์พร แฟรงคาวสกี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

  เชียงรายยันกีฬานร.คนพิการพร้อมแล้ว100%
   จังหวัดเชียงรายประกาศยืนยันศึกกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “เชียงรายเกมส์” พร้อมแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ เริ่มเปิดฉากชิงชัย 2-8 มี.ค. นี้ ขณะที่ นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา สั่งกำชับคณะกรรมการ และเพิ่มมาตรการคุมเข้มรักษาความปลอดภัยและทีมแพทย์ให้กับนักกีฬาคนพิการ เป็นพิเศษแบบ 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจาก 66 โรงเรียนแบบเต็มที่ ด้านพิธีเปิดการแข่งขัน “ดร.แพท” ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธาน ในวันที่ 2 มี.ค. 58 ที่ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย เวลา 17.00 น.

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
 
  ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี
Chonburi Independent Living Center
สำนักงาน : ๑๕๓/๑ หมู่ ๒ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๘๓-๑๑๓๓๔๑๖ , ๐๘๕-๐๙๓๔๒๑๒