การย้ายตัวขึ้นลงรถเข็นไปเตียง ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง T3