เปิดตัวแพลตฟอร์ม ทำบัตรประจำตัวคนพิการ จ่อให้บริการที่เดียวถึงจ่ายเบี้ย