เพิ่ม “เท้าเทียมไดนามิก” เป็นสิทธิประโยชน์บัตรทอง ช่วยผู้พิการเดินได้สะดวก