เช็กเงื่อนไข! เปิดยื่นขอรับเงินซ่อมแซมบ้าน 40,000 บาท