พก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมเสวนาในโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ (ปี 3)