‘กัญจนา’ ให้กำลังใจสาวตาบอดเล่นดนตรีเปิดหมวก หลังถูกลุงหัวร้อนด่า แนะปัญหาอยู่ที่เขา ไม่ใช่เรา