เรื่องนี้ต้องถึงชัชชาติ! บก.ลายจุดคว้าประแจถอดแท่งเหล็กขวางผู้พิการ หลังคิดหนัก 1 ชม. เต็ม