อุทาหรณ์ ชายพิการ นำปลั๊กสามตามัดติดไม้เท้า ไฟช็อตดับ