พรรคก้าวไกล เสนอสวัสดิการเพื่อคนพิการได้ ‘ใช้ชีวิต’ เหมือนคนทุกคน