ส.ว.ผุดไอเดียแจกเงินคนละ 500 ค่าเดินทางไปเลือกตั้ง แก้ปัญหาซื้อสิทธิ์ขายเสียง