เปิดประวัติ ‘จุตินันท์’ ซีอีโอสิงห์ ผู้อุทิศตนเพื่อวงการกีฬาคนพิการประเทศไทย