รายละเอียดของข่าว
 

ประชุมทีมคณะทำงาน “โครงการพัฒนาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สู่การเป็นหน่วยร่วมบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพ”    
     วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 13.30 น.ณ รพ.ชลบุรี

     ทีมคณะทำงาน “โครงการพัฒนาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สู่การเป็นหน่วยร่วมบริการ

     ในระบบหลักประกันสุขภาพ” ประกอบด้วยคุณหมอจากทางรพ.ชลบุรีและคณะทำงาน IL ชลบุรี

     ได้ประชุมวางแผนการทำงานโครงการฯ ระยะที่ 3 ประจำปี 2555

     สรุป นอกจากปีนี้จะทำงานตามโครงการฯ แล้ว จะมีการขยายเครือข่ายการทำงานเข้าไปในระดับตำบล

     และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วย และได้กำหนดพื้นที่และกลุ่มเครือข่ายที่จะเชิญเข้ามาร่วมงานด้วยกัน


     .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : ทีมคณะทำงาน CILC

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :