รายละเอียดของข่าว
 

สัมมนา เรื่อง ผู้ช่วยคนพิการ    
     วันที่ 26-27 IL ชลบุรีร่วมสัมมนา เรื่อง ผู้ช่วยคนพิการ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ณ โรงแรม ปริ้นซ์ พลาเลซ


     .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : ทีมคณะทำงาน CILC

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :