รายละเอียดของข่าว
 

สัมมนา เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจอาเซี่ยนกับโอกาสการมีงานทำของคนพิการ    
     วันที่ 22-24 มิถุนายน 2555 IL ชลบุรี ร่วมงานสัมมนา เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจอาเซี่ยนกับโอกาสการมีงานทำของคนพิการ ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย


     .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : ทีมคณะทำงาน CILC

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :