รายละเอียดของข่าว
 

เทศบาลตำบลด่านสำโรงศึกษาดูงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี    
     วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555

     คณะจากเทศบาลตำบลด่านสำโรง นำโดยนายศุภัช พูลเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลด่านสำโรง และภรรยา

     นายไพศาล วีรชาติวัฒนา รองนายกเทศมนตรีตำบลด่านสำโรง นางนุชนารถ ชุลวงศ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตำบลด่านสำโรง คนพิการและชุมชนรวมกว่า 80 คนศึกษาดูงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ณ ใต้อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา


     .

     นายกิตติชัย เนตรพิศาลวนิช ผู้จัดการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี นำเสนอความเป็นมาและการดำเนินงานของศูนย์ฯ ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านคนพิการกัน ทางคณะดูงานให้ความสนใจและจะร่วมมือกันพัฒนางานด้านคนพิการในโอกาสต่อไป

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : ทีมคณะทำงาน CILC

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :