รายละเอียดของข่าว
 

กิจกรรม “การจัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ” (Support Group) ณ โรงพยาบาลฃลบุรี    
     วันที่ 7 มิถุนายน 2553 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม “กลุ่มสนับสนุนคนพิการ” (Support Group) ขึ้นณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจินต์ ผลากรสกุล โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและโรงพยาบาลฃลบุรี


     เริ่มงานโดย นายแพทย์อัษฎา ติยะพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นายองอาจ แก่นทอง ประธานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการชมวีดีทัศน์ชุด การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการโดยช่วงนี้ท่านรองอัษฎา อยู่ชมกับเราด้วย เสร็จจากการชมวีดีทัศน์ท่านรองอัษฎา ชื่นชมการทำงานของศูนย์ฯ เป็นอย่างมากและได้มอบเงินส่วนตัวเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ (งานนี้ท่านเทหมดกระเป๋าให้เห็นกันเลยล่ะครับท่าน)

     ต่อด้วยนายกิตติชัย เนตรพิศาลวนิช เลขานุการศูนย์ฯ รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ” ต่อด้วยนายองอาจ แก่นทอง แนะนำศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรีและเรื่องสิทธิของคนพิการที่ควรทราบในด้านต่างๆ เช่น สิทธิบัตรทองท 74 สิทธิของผู้มีประกันสังคม

     ถึงแม้วันนี้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คนซึ่งอาจจะน้อยไปสักนิดถ้าเทียบกับครั้งที่ผ่านๆ มา แต่งานนี้คุณภาพคับแก้วครับท่าน นั่นพี่รมณวนันท์ ช่วยโพธ์กลาง นักพัฒนาสังคมผู้ที่ใส่ใจในงานด้านคนพิการแห่งเทศบาลตำบลเสม็ดกำลังซักถามด้วยความสนใจโดยเฉพาะเรื่องความเป็นมาของศูนย์ฯ และงานให้บริการของศูนย์ฯ เป็นพิเศษ ทราบในภายหลังว่าพี่รมณวนันท์ อยากจะให้มีการรวมกลุ่มคนพิการในพื้นที่ตำบลเสม็ดเพื่อคนพิการในพื้นที่จะได้เข็มแข็งเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆ และอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีความสุข อ้าว ! นี่ก็อีกคนคุณอนันต์ เลี่ยวเจริญรัตน์ คนพิการที่อยู่ตำบลเสม็ดแหมฉายแววผู้นำให้เห็นชัดเชียว

     อาหารกลางวันและของว่างวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงพยาบาลชลบุรีทำให้พวกเราได้อิ่มอร่อยกับข้าวมันไก่และข้าวหมูแดงที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้ (มีเสียงกระซิบว่าท่านรองอัษฏาเป็นผู้สั่งจากร้านดังให้เลยล่ะ) ก็ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ บ่ายโมงเป็นกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนโดยมี นายกิตติชัยเป็นผู้นำกลุ่มและนายองอาจ เป็นผู้ช่วย

     ช่วงท้ายเป็นการรวบรวมประเด็นปัญหาเสนอต่อทางผู้เกี่ยวข้องและการวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างศุนย์ฯ กับทางโรงพยาบาลชลบุรี เบื่องต้นสรุปว่าเราจะมีใบส่งตัวคนพิการไป – มาระหว่างกัน และเมื่อมีคนพิการที่เข้ามารักษาตัวก่อนกลับบ้านทางโรงพยาบาลฯ จะติดต่อให้ทางศูนย์ฯ ส่งคณะทำงานเข้ามาพูดคุยด้วยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน ส่วนทางกลุ่มผู้เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนต้องการให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีก สรุปตกลงกันว่าจะจัดกลุ่มสนับสนุนขึ้นที่โรงพยาบาลชลบุรีนี้อีกครั้งในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม

     งานครั้งนี้อบอุ่นมากครับทางทีมงานได้รับการสนับสนุนจากนายแพทย์ชาตรี ตันติยวรงค์ ผอ.รพ.ชลบุรี ท่านรองอัษฏา พี่ศีริวรรณและคุณการัณย์เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลชลบุรี รวมถึงผอ.โศรยา เกตุผดุง ผอ.กองสวัสดิการสังคมและพี่รมณวนันท์ นักสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลเสม็ดที่อยู่ร่วมงานกับเราตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดที่เดียว ขอขอบคุณ ครับ
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :