รายละเอียดของข่าว
 

กิจกรรม “การจัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ” (Support Group) ณ เทศบาลเมืองบ้านบึง    
     วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม “กลุ่มสนับสนุนคนพิการ” (Support Group) ขึ้นที่ เทศบาลเมืองบ้านบึง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เทศบาลเมืองบ้านบึงและชมรมคนพิการอำเภอบ้านบึง


     เริ่มงานโดย นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นายองอาจ แก่นทอง ประธานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานและมอบเอกสารประกอบการอบรมให้กับท่านนายก

     เสร็จพิธีเปิดท่านนายกได้แนะนำทีมผู้บริหารใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รู้จัก ส่วนท่านนายกเองได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึงเป็นสมัยที่สอง ท่านนายกและทีมงานของท่านได้ทักทายและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง

     จากนั้นเป็นการชมวีดีทัศน์ชุด การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ต่อด้วยนายกิตติชัย เนตรพิศาลวนิช เลขานุการศูนย์ฯ รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ” โดยมีนางสาวปราณี สุวรรณฤทธิ์ เป็นผู้ช่วย

     ต่อด้วยช่วงพิเศษในครั้งนี้มีนายวัลลพคนพิการที่อยู่ในอำเภอบ้านบึง พิการอัมพาตระดับราวนมและแขนซ้ายขาดเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ชีวิตมีปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่นายวัลลพก็มิได้งอมืองอเท้ารอคอยความช่วยเหลือจากใครๆ มีความมานะพยายามต่อสู้กับมรสุมชีวิตที่ผ่านเข้ามาจนทำให้วันนี้สามารถเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าของชำอยู่ที่ตำบลหนองอีรุน อำเภอบ้านบึง ซึงเป็นตัวอย่างให้กับคนพิการและคนไม่พิการอีกมากมายที่กำลังท้อแท้หมดกำลังใจได้เป็นอย่างดี

     ปิดช่วงเช้าด้วยการบรรยายเรื่อง “สิทธิต่างๆ ของคนพิการ” โดยนายองอาจและนางสาวปราณี พูดคุยถึงสิทธิต่างๆ ที่คนพิการและครอบครัวควรทราบ เช่น บัตรทองสำหรับคนพิการ (ท 74) คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างจากบัตรทองของคนทั่วไปอย่างไร และขั้นตอนที่จะได้มาของใบรับรองความพิการ สิทธิของผู้ที่มีประกันสังคม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและซักถามกันอย่างมาก

     หลังจากอิ่มท้องจากอาหารกลางวันกันแล้วเป็นการทำ “กลุ่มสนับสนุน” (Support Group) โดยกิจกรรมจะแยกผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 จะเป็นเฉพาะคนพิการอย่างเดียว โดยมีนายองอาจ เป็นผู้นำกลุ่ม ส่วนอีกกลุ่มจะเป็นกลุ่มของคนไม่พิการจะมี พยาบาล ญาติ คนพิการ พี่ๆ อสม.และหน่วยงานที่รับเชิญมา โดยมี นายกิตติชัยเป็นผู้นำกลุ่มและนางสาวปราณี เป็นผู้ช่วย การจัดกลุ่มสนับสนุน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เสนอปัญหาและสนับสนุนการแก้ปัญหาโดยสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา ช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหา โดยมีกฏ ข้อตกลงร่วมกัน สิ่งที่ได้จากการจัดกลุ่มสนับสนุน คือ ทำให้ได้ระบายสิ่งที่กดดันในจิตใจผ่านการเล่าเรื่อง ได้แสดงความคิดเห็นของตนเองและได้รับฟังเรื่องราว ความรู้สึก ดวามคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ได้คิดและแก้ไขปัญหาร่วมกับเพื่อนๆ เป็นการเสริมสร้างพลัง ความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน

     ช่วงท้ายเป็นการรวบรวมประเด็นปัญหาเสนอต่อทางเทศบาลเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขรวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างชมรมคนพิการอำเภอบ้านบึงกับเทศบาลเมืองบ้านบึง สุดท้ายนายสมชาย เนื่องจำนงค์ประธานชมรมคนพิการอำเภอบ้านบึงง กล่าวปิดงานและถ่ายภาพร่วมกัน

     งานนี้ต้องขอขอบคุณนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง และนายภัทรพล จันทรังษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ที่ยินดีจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมคนพิการอำเภอบ้านบึงอย่างเต็มที่ ก็คาดว่าทางชมรมจะดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่นและเป็นที่พึ่งให้กับคนพิการในอำเภอบ้านบึงได้ด้วยดีนะครับ
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :