รายละเอียดของข่าว
 

กิจกรรม “การจัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ” (Support Group) ณ โรงพยาบาลบ่อทอง    
     วันที่ 23 เมษายน 2553 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม “กลุ่มสนับสนุนคนพิการ” (Support Group) ขึ้นที่ โรงพยาบาลบ่อทอง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโรงพยาบาลบ่อทอง


     ซึ่งกิจกรรม ตลอดทั้งวันมีดังต่อไปนี้ เริ่มงานโดย นายแพทย์วุฒิพงษ์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบ่อทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นายองอาจ แก่นทอง ประธานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้กล่าวรายงาน

     จากนั้นเป็นการชมวีดีทัศน์ชุด การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ต่อด้วยนายกิตติชัย เนตรพิศาลวนิช เลขานุการศูนย์ฯ รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ” การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ หมายถึง การที่คนพิการต้องการเลือก ควบคุม และตัดสินใจในกิจวัตรประจำวันของตนเองได้เช่นเดียวกับคนในครอบครัวของเขาที่ไม่พิการ หรือจะเข้าใจได้ง่ายก็คือ “การมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับคนทั่วไป” นั่นเอง แต่หากจะมีข้อจำกัดก็เป็นข้อจำกัดเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปเช่น กฏเกณฑ์ทางสังคม ดินฟ้าอากาศ เป็นต้น

     ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “สิทธิต่างๆ ของคนพิการ” โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วุฒิพงษ์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นวิทยากรรับเชิญ พูดคุยถึงสิทธิต่างๆ ที่คนพิการและครอบครัวควรทราบ เช่น บัตรทองสำหรับคนพิการ (ท 74) คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างจากบัตรทองของคนทั่วไปอย่างไร และขั้นตอนที่จะได้มาของใบรับรองความพิการ แพทย์จะต้องแน่ใจว่าคนๆ นั้นจะเข้าข่ายพิการจริงหรือไม่ สำหรับทางโรงพยาบาลบ่อท่องถ้ามีคนมาให้ตรวจร่างกายเพื่อออกใบรับรองความพิการให้นั้นถ้าทางโรงพยาบาลไม่มีเครื่องมือเฉพาะทางตรวจก็จะส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่มีเครื่องมือตรวจอีกครั้ง

     ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน นายแพทย์วุฒิพงษ์ ท่านมานั่งพูดคุยกับกับทีมวิทยากรอย่างเป็นกันเอง

     ช่วงบ่ายเป็นการทำ “กลุ่มสนับสนุน” (Support Group) โดยกิจกรรมจะแยกผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 จะเป็นเฉพาะคนพิการอย่างเดียว โดยมีนายกิตติชัยเป็นผู้นำกลุ่มและนางสาวปราณี สุวรรณฤทธิ์ เป็นผู้ช่วย ส่วนอีกกลุ่มจะเป็นกลุ่มของคนไม่พิการจะมี พยาบาล ญาติคนพิการและหน่วยงานที่รับเชิญมา โดยมีนายองอาจ เป็นผู้นำกลุ่ม การจัดกลุ่มสนับสนุน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เสนอปัญหาและสนับสนุนการแก้ปัญหาโดยสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา ช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหา โดยมีกฏ ข้อตกลงร่วมกัน สิ่งที่ได้จากการจัดกลุ่มสนับสนุน คือ ทำให้ได้ระบายสิ่งที่กดดันในจิตใจผ่านการเล่าเรื่อง ได้แสดงความคิดเห็นของตนเองและได้รับฟังเรื่องราว ความรู้สึก ดวามคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ได้คิดและแก้ไขปัญหาร่วมกับเพื่อนๆ เป็นการเสริมสร้างพลัง ความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน

     ช่วงท้ายเป็นการรวบรวมประเด็นและเสนอกับหนวยงานที่เชิญมาและหาแนวทางในการแก้ไขรวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ กับทางโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุดท้ายนายสมเจต จิตนาชัยพร ประธานชมรมคนพิการอำเภอบ่อทอง กล่าวปิดงานและถ่ายภาพร่วมกัน

     งานนี้ต้องขอบอกว่าผอ.นายแพทย์วุฒิพงษ์ ท่านเป็นกันเองกับทุกคนมาก ให้การสนับสนุนในทุกด้านที่ร้องขอ คอยพูดคุยทักทายกับทุกคนทำให้บรรยากาศในงานวันนี้อบอุ่นมากครับ
ที่มาของข่าว : art

อันดับ: ๑
ข้อความ : น่าสนุกดีนะ
จากคุณ เขตต์ 

ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :