รายละเอียดของข่าว
 

โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชน ประจำปี 2553    
     วันที่ 31 มีนาคม 2553 เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้จัดการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชนขึ้น ณ. ห้องประชุมชั้น 4 ห้อง 2 โดยมีกลุ่มอาสาสมัรจาก 5 ตำบลที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ คือ ตำบลสุรศักดิ์ ตำบลหนองขาม ตำบลบึง ตำบลบ่อวิน ตำบลเขาคันทรง รวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน


     พิธีเปิดเริ่มเวลา 09.00 น. โดยมีนายอาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมี คุณสุพรรณณี หัวหน้าปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน

     งานนี้ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรในการอบรมช่วงเช้า นำทีมโดยคุณองอาจ แก่นทอง ประธานศูนย์ฯ ให้ความรู้เรื่อง “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550” เรื่อง “ความสำคัญของผู้ช่วยคนพิการกับคนพิการ” ต่อด้วยคุณปราณี สุวรรณฤทธิ์ คณะกรรมการศูนย์ฯ ให้ความรู้เรื่อง “ความพิการ 6 ประเภท”

     ต่อด้วยการช่วยเหลือคนพิการในเรื่องกิจวัตรประจำวัน เช่น การล้างหน้า แปรงฟัน เช็ดตัว ใส่เสื้อผ้า การเคลื่อนย้ายตัวคนพิการในที่ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าอบรมให้การสนใจและซักถามสิ่งที่อยากรู้ตลอดช่วงเช้าเลยทีเดียว

     ช่วงบ่ายต่อด้วยทีมจากโรงพยาบาลอ่าวอุดมนำทีมโดยคุณแอนนา (พี่อ้อม) พยาบาลโรงพยาบาลอ่าวอุดมรับหน้าที่เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการคูแลสุขภาพร่างกายของคนพิการ เช่น การทำแผล การกายภาพบำบัด การให้อาหารทางสายยาง เป็นต้น โดยการแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม 1 เรื่องวิธีการดูแลแผลที่ถูกต้อง กลุ่ม 2 เรื่องวิธีการใส่สาย การทำความสะอาดสายปัสสวะและการให้อาหารทางสายยาง กลุ่ม 3 เรื่องวิธีการขั้นตอนการพลิกตัว ถึงช่วงบ่ายจะมีหลายคนที่ติดภารกิจต้องกลับไปก่อนแต่ผู้ที่อยู่รับการอบรมช่วงบ่ายก็สนใจและได้รับความรู้กันอย่างเต็มเปี่ยมทุกคน

     งานนี้ตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นจนถึงประสบความสำเร็จรุร่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะได้คุณนงรัตน์ ถนอมธรรม หรือพี่เล็ก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ที่มีจิตใจงามและทำงานอย่างจริงจังในด้านช่วยเหลือผู้ตกทุกได้ยาก ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งถ้าในพื้นที่อื่นๆ มีผู้ที่ทำงานแบบพี่เล็กผมเชื่อว่าผู้ที่อยู่ในสังคมนั้นจะมีแต่รอยยิ้มและความสุขกันอย่างทั่วหน้าแน่นอนครับ

     ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณพี่เล็กและทีมงานของท่านทุกคนที่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและบุคคลทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ที่มาของข่าว : art

อันดับ: ๑
ข้อความ : โครงที่ดีมาก ทำให้ได้รู้วิธีช่วยเหลือที่ถูกต้อง
จากคุณ แหลม จ.อุบลฯ  

ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :