รายละเอียดของข่าว
 

กิจกรรม “การจัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ” (Support Group) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน    
     วันที่ 11 มีนาคม 2553 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ได้ให้การสนับสนุน ศูนย์เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์เพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ในการจัดกิจกรรม “กลุ่มสนับสนุนคนพิการ” (Support Group) ขึ้นที่ ห้องประชุมอบต.บ่อวิน โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.บ่อวิน และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


     เมื่อคณะทำงานเดินทางมาถึงอบต.บ่อวินได้ประชุมเตรียมความพร้อมกันอีกเล็กน้อยเพื่อความราบรื่นของงานในวันนี้

     เวลา 10.30 น. นายชูเกียรติ เทพอารีนันท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประธานในพิธีเปิดเดินทางมาถึงได้ทักทายคณะทำงาน

     จากนั้นนายสมพร นพวงศ์ศิริ คณะทำงานศูนย์เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์เพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ เรียนเชิญท่านนายกกล่าวให้โอวาสและพิธีเปิดงาน นายสรพงษ์ ชุ่มหฤทัยประธานศูนย์เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์เพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ มอบของที่ระลึกเป็นรถมอเตอร์ไซค์ช๊อบเปอร์ทำจากลวดดัดฝีมือคนพิการทำ

     จากนั้นเป็นการชมวีดีทัศน์ชุด การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ต่อด้วยการบรรยายเรื่องการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการโดยนายองอาจ แก่นทอง ประธานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี บรรยายคู่กับ นายสรพงษ์ ชุ่มหฤทัย ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “สิทธิต่างๆ ของคนพิการ” โดยคุณแอนนา (อ้อม) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำงานด้านคนพิการที่โรงพยาบาลอ่าวอุดม

     งานนี้มีคนพิการกับญาติในพื้นที่อบต.บ่อวินเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 คน ซึ่งมีหลากหลายความพิการ ช่วงบ่ายเป็นการทำ “กลุ่มสนับสนุน” (Support Group) โดยกิจกรรมจะแยกผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 จะเป็นเฉพาะคนพิการอย่างเดียว โดยมีนายสมพร นพวงศ์ศีริ เป็นผู้นำกล่ม ส่วนอีกกลุ่มจะเป็นกลุ่มของคนไม่พิการจะมี พยาบาล ญาติคนพิการและหน่วยงานที่รับเชิญมา โดยมีนายนิพนธ์ ศรีสง่าเป็นผู้นำกลุ่ม การจัดกลุ่มสนับสนุน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เสนอปัญหาและสนับสนุนการแก้ปัญหาโดยสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา ช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหา โดยมีกฏ ข้อตกลงร่วมกัน สิ่งที่ได้จากการจัดกลุ่มสนับสนุน คือ ทำให้ได้ระบายสิ่งที่กดดันในจิตใจผ่านการเล่าเรื่อง ได้แสดงความคิดเห็นของตนเองและได้รับฟังเรื่องราว ความรู้สึก ดวามคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ได้คิดและแก้ไขปัญหาร่วมกับเพื่อนๆ เป็นการเสริมสร้างพลัง ความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน

     ช่วงท้ายสรุปประเด็นและเสนอต่อ ผอ.ฝ่ยสวัสดิ์การสังคมอบต.บ่อวิน และกล่าวปิดงาน

     งานนี้ทางเจ้าหน้าที่อบต.บ่อวินทุกท่าน ตั้งแต่ท่านนายกชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ซึ่งเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่สำคัญท่านใส่ใจในงานด้านคนพิการจะเห็นได้จากบริเวณสถานที่อบต.จะมีทางลาดที่วิลแชร์เข้าออกได้สะดวกมาก อาคารใหม่ที่กำลังก่อสร้างก็เตรียมทำทางลาดไว้เรียบร้อย อีกท่านที่ต้องพูดถึงคือท่านผอ.ฝ่ยสวัสดิ์การสังคม ท่านให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองมาก อาหารกลางวันทราบว่าท่านให้แม่ครัวแถวนั้นกว่าสิบคนมาประกอบอาหารให้เราทานกันอย่างอิ่มอร่อยมากทีเดียว

     ต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้งานนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีและเป็นที่น่าประทับใจในน้ำใจของเจ้าหน้าที่ อบต.บ่อวินทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
ที่มาของข่าว : art

อันดับ: ๑
ข้อความ : ทีมงานILชลฯ ได้บุญไปเต็มๆอีกแล้ว
จากคุณ แหลม จ.อุบลฯ 

ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :