รายละเอียดของข่าว
 

อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ”    
     เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม 2553 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรีได้เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ” ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 9ศูนย์ ด้วยกันได้แก่ ศูนย์(IL)ลำปาง ศูนย์(IL)ปทุมธานี ชมคนพิการตำบลบางรักพัฒนานนทบุรี กลุ่มคนพิการตำบลบางกร่างนนทบุรี ศูนย์(IL)นครปฐม ศูนย์(IL) ชลบุรี ศูนย์เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ชลบุรี ชมรมคนพิการทุกประเภทชัยนาท โดยมี สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย รับผิดชอบหลัก สนับสนุนงบประมาณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ. ห้องประชุมศูนย์จัดหางาน มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี


     อาจารย์ สโรทร ม่วงเกลี้ยง อาจารย์ กมลพรรณ พันพึ่ง ร่วมทบทวนแนวคิด IL ในการบริหารจัดการศูนย์ แล้วก็มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุน ในหัวข้อการทำงาน IL อย่างมีความสุขและมีสุขภาพดี

     นางสาว ปราณี สุวรรณฤทธิ์ (คณะทำงาน /กรรมการ) ของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี พูดถึงความรู้สึกและความรู้ที่ได้รับจากการอบรม

     อาจารย์ สมชาย รุ่งศิลป์ (APCD) นายธียุทธ สุคนธวิทและนายกิตติชัย เนตรพิศาลวนิช (จากสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย) ปรึกษาก่อนการอบรม

     นาย มนตรี หมู่คำ รองประธานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ชี้แจ้งโครงสร้างของศูนย์ และรายละเอียดของการรับผิดของแต่ละหน้าที่ของตำแหน่ง

     นายธีรยุทธ สุคนธวิท กล่าวปิดการอบรม อาจารย์ สโรทร ม่วงเกลี้ยง มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมและถ่ายภาพร่วมกัน
ที่มาของข่าว : คุณปราณี

อันดับ: ๒
ข้อความ : อบรมแล้วช่วยกันเอาไปใช้มันจะลืม
จากคุณ pop 
อันดับ: ๑
ข้อความ : แต่ละศูนย์เข้มแข็งจริงๆ
จากคุณ แหลม จ.อุบลฯ 

ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :