รายละเอียดของข่าว
 

โครงการ เสวนาทางวิชาการเพื่อสร้างการรับรู้และจุดประกายเป็น "หน่วยบริการร่วมให้บริการ"    
     รับมอบประกาาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการสำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" IL lnstrutor

     

     ในระบบหลักประกันสุขภาพแของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

     วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563


     การอภิปรายพิเศษ เรื่อง ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ทางเลือกใหม่ของการจัดการบริการฟื้นฟู

     รับมอบประกาาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการสำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" IL lnstrutor

     

     

     
ที่มาของข่าว :

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :