รายละเอียดของข่าว
 

อบรม "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการสำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" IL lnstrutor    
     วันศุกร์ที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมอบรม "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการสำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช.


     โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการ 2.ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถให้ข้อมูลในเรื่องการดำเนินชีวิตของคนพิการอย่างมีคุณค่า 3.ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกให้คนพิการทำกิจกรรมหรือภารกิจต่างๆ ตรงตามความต้องการจำเป็นของคนพิการ 4.ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำโปรแกรมและให้บริการฝึกทักษะได้ตรงตามความต้องการจำเป็นของคนพิการ คณะทำงานที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 5 คน ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ศาลายา

     

     

     

     
ที่มาของข่าว :

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :