รายละเอียดของข่าว
 

โครงการ “สร้างความรักสร้างพลังให้กับคนพิการ”    
     วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 ณ อำเภอหัวหินไอแอลชลบุรีจัดทัศนศึกษาพาคณะทำงานและกลุ่มคนพิการจำนวน 33 คนศึกษาดูงานที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนโดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดชลบุรี


     .

     

     

     

     
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :