รายละเอียดของข่าว
 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จัดอบรมสัญจรที่ บ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์    
     นายวิทยา ทะมานนท์ นายก อบต.หนองห้าง กล่าวเปิดงาน


     การต้อนรับจากชาวบ้านหนองห้าง

     อบรมแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ

     

     นายพิชิต วรชิน ประธานชมรมผู้สูงอายุ หนองห้าง มอบของขวัญ

     ถ่ายรูปร่วมกัน
ที่มาของข่าว : คุณธนาชัย

อันดับ: ๕
ข้อความ : Hello ,ugg boots baby thanks for all the great ugg boots bailey button information you have shared!
ugg boots argyle knit
จากคุณ luckhu 
อันดับ: ๔
ข้อความ : ยินดีที่มีโอกาสต้อนรับคนพิการต้นแบบจากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี
จากคุณ อ. สุรางค์ศรี อัฐนาค 
อันดับ: ๓
ข้อความ : เห็นด้วยที่คนพิการออกมาช่วยเหลือเพื่อนคนพิการด้วยกัน
จากคุณ ดร. พรพิมล พลคำ 
อันดับ: ๒
ข้อความ : ดีใจที่มาเป็นต้นแบบคนพิการที่บ้านหนองห้าง อยากให้มาและยินดีต้อนรับตลอดเวลาครับ
จากคุณ พิชิต วรชิน 
อันดับ: ๑
ข้อความ : ดีใจที่เห็นพี่น้องคนพิการออกสู่สังคมซึ่งหมายถึงคนพิการทุกคนยังมีเป้าหมายเป็นของตัวเอง
จากคุณ จิระภา วรชิน 

ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :