รายละเอียดของข่าว
 

คณะศึกษาม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศึกษาดูงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี    
     วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กว่า 30 คนที่มาศึกษาดูการทำงานตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการของทางศูนย์ฯ


     .

     

     

     

     
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :