รายละเอียดของข่าว
 

สัมมนาการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35    
     วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมปริ้นท์พาเลส มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมจัดการสัมมนาเรื่องการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35


     .

     

     

     

     
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :