รายละเอียดของข่าว
 

โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้วยความรู้เรื่องสิทธิและการสร้างเครือข่ายสตรีพิการ    
     วันจันทร์ที่ 24-26 สิงหาคม 2558 best replica watches ณ โรงแรมปริ้นท์พาเลส การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้วยความรู้เรื่องสิทธิและการสร้างเครือข่ายสตรีพิการ ในช่วงแรก ได้นำกิจกรรม Ice Breaking และกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้แต่ละคนได้รู้จัก และเป็นการละลายพฤติกรรม เพื่อนำสู่การจัดกิจกรรมในช่วงที่ 2 ตามแบบฉบับของทีมงานวิทยากรอารมณ์ดี ภายใต้สโลแกน เรียนรู้อย่างอารมณ์ดี


     .

     

     

     

     
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :