รายละเอียดของข่าว
 

การอบรมเรื่องการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการและให้ความรู้เรื่องสิทธิของคนพิการ    
     วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้เชิญศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรีเป็นวิทยากรในการอบรมเรื่องการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการและให้ความรู้เรื่องสิทธิของคนพิการให้แก่คนพิการ


     .

     

     

     

     
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :