รายละเอียดของข่าว
 

โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2558    
     วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีได้เชิญตัวแทนสถานประกอบการที่ยังไม่จ้างคนพิการเข้าทำงานหรือยังไม่ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมาสัมมนาเพื่อหาแนวทางเพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมาย


     .

     

     

     

     
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :