รายละเอียดของข่าว
 

ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี    
     วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมไอแอลชลบุรีได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ ครั้งที่ 1-2558


     .

     

     

     

     
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :