รายละเอียดของข่าว
 

อบรมการให้คำปรึกษาฉันเพื่อน    
     วันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมโลตัส ศูนย์พระมหาไถ่ สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย ได้จัดการอบรมเรื่องการให้คำปรึกษาฉันเพื่อนวัตรถุประสงค์เพื่อทบทวนและเข้าใจตรงกัน วิทยากรโดย อาจารย์อรุณี


     .

     

     

     

     
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :