รายละเอียดของข่าว
 

ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชลบุรี    
     วันที่ 24-25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ พมจ.ชลบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 2 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ในการประชุมได้มีการเสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของแต่ละองค์กรเพื่อปรับแก้ / เพิ่มเติมในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชลบุรีต่อไป


     .

     

     

     

     
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :