รายละเอียดของข่าว
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ครั้งที่ 3”    
     วันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช ไอแอลชลบุรีได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ครั้งที่ 3” ในการประชุมได้มีการวางแผนการทำงานด้านคนพิการของ อบจ./ หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมและได้ชี้แจงประโยชน์ / ขั้นตอนการจัดตั้ง “หน่วยบริการคนพิการ”


     .

     

     

     

     
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :