รายละเอียดของข่าว
 

มอบ “คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและคนทุกวัย” และสำรวจการปรับสภาพแวดล้อม    
     วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ไอแอลชลบุรีได้มอบ “คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและคนทุกวัย” ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านคนพิการของเทศบาลเพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมภายในเทศบาลให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทุกจุดของเทศบาล และได้สำรวจที่จอดรถคนพิการและห้องน้ำคนพิการที่กำลังปรับปรุงให้คนพิการที่นั่งวิลแชร์และทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

     

     

     


     70-640

     070-294 dumps

     70-646

     070-643 dumps

     70-462

     1y0-a25

     fendi replica handbags

     Prada replica handbags

     prada replica handbags

     canvas briefcase for women

     louis vuitton replica

          .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :