รายละเอียดของข่าว
 

การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การสร้างเครือข่ายการขจัดความรุนแรงต่อสตรีพิการและเด็กพิการ"    
     วันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การสร้างเครือข่ายการขจัดความรุนแรงต่อสตรีพิการและเด็กพิการ" ท่านนภา เศรษฐกร ผอ. พก. กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมครั้งนี้

     


     70-640

     070-294 dumps

     70-646

     070-643 dumps

     70-462

     1y0-a25

     fendi replica handbags

     Prada replica handbags

     prada replica handbags

     canvas briefcase for women

     louis vuitton replica

          นส.ชญาดา วิริยะสิริเวช จนท.ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี นำเสนอผลการประชุมกลุ่มเรื่องประสบการณ์และบทเรียนด้านการกระทำความรุนแรงการขจัดการกระทำความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงพิการ ในมิติภาครัฐและเอกชน

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :