รายละเอียดของข่าว
 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษศึกษาดูงาน ไอแอลชลบุรี    
     วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานไอแอลชลบุรี เจ้าหน้าที่ พมจ.สมุทรปราการ คณะทำงานศูนย์ CLC ตำบลบางเมืองและศูนย์ CLC ตำบลสำโรงใต้ รวม 20 คน ศึกษาดูงาน ไอแอลชลบุรี


     .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :