รายละเอียดของข่าว
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางศึกษาดูงาน ไอแอลชลบุรี    
     วันที่ 17 มิถุนายน 57 นางสุรีรัตน์ เหลี่ยมเลิศนายก อบต.บางนาง เจ้าหน้าที่ อบต.และกลุ่มคนพิการ ครอบครัวคนพิการในพื้นที่ อบต.บางนางศึกษาดูงาน ไอแอลชลบุรี และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ


     .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :