รายละเอียดของข่าว
 

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ”    
     วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมพลูแมน รางน้ำ กสทช.จัดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ” โดยเชิญองค์กรคนพิการ หน่วยงานและบุคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 200 คน

     ในการประชุมมีการนำเสนอเรื่อง บทบาทหน้าที่ของ กสทช. เรื่อง โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินเข้าเป็นบริการ USO ช่วงบ่ายนำเสนอเรื่อง โครงการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม และเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ


     .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :