รายละเอียดของข่าว
 

การพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพื่อการจ้างงาน    
     วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ชมรมบริหารบุคคลเครือสหพัฒน์ศรีราชา ร่วมกับ สสส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกกับการจ้างงานคนพิการหรือผู้ดูแลเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายที่สถานประกอบการต้องปฏิบัติ งานนี้ไอแอลชลบุรีได้สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคของคนพิการและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ให้แก่คณะทำงานได้รับทราบ


     .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :