รายละเอียดของข่าว
 

สัมมนาเรื่องโครงการ “ส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย จังหวัดชลบุรี”    
     วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ รร.ชลอินเตอร์ พมจ.ชลบุรีได้มีการจัดสัมมนาเรื่องส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย จังหวัดชลบุรี โดยเชิญสถานประกอบการกว่า 80 แห่งทั่วจังหวัดชลบุรีมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายการจ้างงานคนพิการในมาตรา 33-34และ35


     ในการสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการจ้างงานคนพิการทั้งตัวนายจ้างและคนพิการที่ต้องการมีงานทำกันอย่างเข้มข้น งานนี้ทำให้ได้แนวทางในการทำให้สถานประกอบการทำตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการและคนพิการได้บอกเล่าถึงสภาพปัญหา ข้อจำกัดและความเป็นไปได้ในการจ้างงานคนพิการทุกระดับความพิการเข้าทำงาน การสัมมนาในครั้งนี้นับเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

     

     

     

     
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :