รายละเอียดของข่าว
 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมศึกษาดูงานไอแอลชลบุรี    
     วันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ไอแอลชลบุรี ด้วยสนง.พมจ.นครปฐมได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการในชุมชน (CLC) จำนวน 2 ศูนย์ประกอบด้วยศูนย์ CLC ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม และศูนย์ CLC บ้านท้องไทร อ.นครชัยศรี เพื่อให้การดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการในระดับชุมชน โดยมี อพมก.เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานของ อพมก.และศูนย์ CLC เกิดแนวคิดการบริหารงานการช่วยเหลือดูแลคนพิการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนง.พมจ.จึงขอเข้ามาศึกษาดูงานที่ไอแอลชลบุรีโดยมีคณะรวม 20 คน


     .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :