รายละเอียดของข่าว
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมสิทธิและป้องกันการกระทำความรุนแรงกับสตรีพิการ”    
     วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ด้วยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมสิทธิและป้องกันการกระทำความรุนแรงกับสตรี omegaaffordable พิการ” โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการดำรงชีวิตแก่สตรีพิการในการนี้ไอแอลชลบุรีได้รับเชิญและส่งคณะทำงานเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน


     .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :