รายละเอียดของข่าว
 

รับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรจาก ISO    
     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ไอแอลชลบุรี สืบเนื่องจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก ใน วันที่ 3 ธันวาคม 2553 และมาตรฐานมีอายุครบ 3 ปีในวันนี้ทาง พก.ร่วมกับ ISO จึงมาทำการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรใหม่อีกครั้ง มี 3 คอมเม้นให้ปรับให้ดีขึ้น และชมว่ายังรักษามาตรฐานการจัดบริการและบริหารงานได้ดี


     .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว :

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :