รายละเอียดของข่าว
 

ไอแอลชลบุรีจัดอบรมเรื่อง “การช่วยเหลือคนพิการเบื้องต้น” ที่โรงแรมพัทยาแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา    
     วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ไอแอลชลบุรีได้รับเชิญจากโรงแรมพัทยาแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ให้ทำการจัดอบรมเรื่องการช่วยเหลือคนพิการเบื้องต้นให้กับพนักงานฝ่ายต่างๆ ของโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับแขกพิการที่เข้ามาพักที่โรงแรม ในการนี้มีเจ้าหน้าที่และพนักงานในฝ่ายต่างๆ เข้ารับการอบรมกว่า 20 คน ในการนี้ไอแอลชลบุรีขอขอบคุณผู้บริหารโรงแรมพัทยาแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่ให้ความสำคัญกับแขกที่มีความพิการที่เข้ามาใช้บริการกับทางโรงแรมไว้ณ ที่นี้

     

     


     70-640

     070-294 dumps

     70-646

     070-643 dumps

     70-462

     1y0-a25

     fendi replica handbags

     Prada replica handbags

     prada replica handbags

     canvas briefcase for women

     louis vuitton replica

          .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :