รายละเอียดของข่าว
 

ประชุมวิทยากร TOT เพื่อเตรียมการอบรม PA    
     วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

     ประชุมวิทยากร TOT เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยคนพิการ (ภาคทฤษฎี) รายใหม่ ตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ ระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ครั้งที่ 3


     .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :