รายละเอียดของข่าว
 

มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล    
     วันที่ 8 มีนาคมไอแอลชลบุรีมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายภิญโญ หอมกลั่น ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และในโอกาสนี้ได้หารือถึงนโยบายการทำงานด้านคนพิการในพื้นที่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี


     .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :