รายละเอียดของข่าว
 

รวมตัวกันแสดงจุดยืน ขอให้ทบทวนแนวทางการคัดเลือกตำแหน่งรองเลขาธิการ สปสช.    
     วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมตัวเพื่อแสดงพลังและจุดยืนเพื่อร่วมสนับสนุนการขอให้ทบทวนแนวทางการคัดเลือกตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (มิให้การเมืองมาแทรกแซง)


     .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :