รายละเอียดของข่าว
 

ประชุมคัดเลือกคนพิการเข้าร่วมโครงการฯ    
     วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล (ห้องเล็ก) ชั้น 4 โรงพยาบาลชลบุรี

     ประชุมคัดเลือกคนพิการเข้าร่วม โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ด้านการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการฯ โดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และวางแผนการลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ


     .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :